Najbliższe szkolenia

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 05.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs kierowców wózków jezdniowych

start: 15.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs w zakresie obsługi utb

start: 22.10.2018
miejsce: Świecie


Kurs pierwszej pomocy

start: 25.10.2018
miejsce: Świecie


NewsletterWiadomość HTML?

Zaufali nam

Kara finansowa za naruszenie porządku


Wysokość kary pieniężnej:

  • Wysokość kary pieniężnej za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika.
  • Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń egzekwowanych.
  • Potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia pracownika nie wymaga jego pisemnej zgody.


Obliczanie kary pieniężnej:

Podstawą do obliczenia pieniężnej są zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (art. 108 § 3 K.p.).

Trzeba ustalić miesięczne wynagrodzenie pracownika, uwzględniając poszczególne rodzaje składników w określony sposób. Stałe miesięczne składniki wynagrodzenia przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nałożenia kary. Składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (tzw. zmienne miesięczne) wlicza się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc ukarania pracownika. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zastosowanie kary pieniężnej. Dzieląc uzyskane w podany sposób miesięczne wynagrodzenie przez współczynnik urlopowy otrzymujemy stawkę jednodniowego wynagrodzenia pracownika.


Potrącenie kary z wynagrodzenia

Potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia pracownika odbywa się zgodnie z art. 87 K.p. Zatem z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniach składkowo-podatkowych, odlicza się (jako czwarte w kolejności potrąceń) kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p. Przy czym przy tego rodzaju potrąceniach obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej. W przypadku kary porządkowej wynosi ona 90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (oraz zdrowotne), a także zaliczki na podatek dochodowy (art. 871 § 1 pkt 3 K.p.). Ponadto obowiązuje też ograniczenie wynikające z art. 108 K.p., pozwalające potrącić kary pieniężne w łącznej wysokości nie wyższej niż 1/10 wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń na mocy tytułów wykonawczych i zaliczek pieniężnych.


Opracowane na podstawie artykułu Ewy Madejek, zamieszczopnego w Gazecie Podatkowej nr 52 (884) z dnia 2012-06-28

Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookie w przeglądarce. Szersze informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce cookie.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.