Najbliższe szkolenia

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Zaufali nam

 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Szkolenia okresowe

 

bhp3Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
 • pracodawców (prezesi, dyrektorzy)
 • kierujących pracownikami (kierownicy, menedżerowie wszystkich działów, brygadziści)
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Każde szkolenie realizujemy w oparciu o szczegółowy program opracowany z uwzględnieniem rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników. Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzamy w formie instruktażu i wykładu, natomiast pracodawcom, osobom kierującym oraz pracownikom administracyjno-biurowym proponujemy kurs stacjonarny lub samokształcenie kierowane.

Każdy uczestnik szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymuje skrypt szkoleniowy, zbiór przepisów prawnych, zestawy pytań kontrolnych oraz wykaz stron i portali internetowych poświęconych tematyce ochrony pracy. Po zapoznaniu się z przekazanym materiałem uczestnicy przystępują do egzaminu testowego. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy mają ponadto możliwość telefonicznych konsultacji z wykładowcą problematyki bhp.

 

 

Fiszka informacyjna

Termin: 20.11.2012
 
Miejsce: Świecie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (10 godzin lekcyjnych)

Godziny zajęć:

Do ustalenia

Cena szkolenia: od 50 zł za 1 osobę
obejmuje:

 •     uczestnictwo w zajęciach teoretycznych
 •     przerwy kawowe
 •     skrypt zawierający wiadomości przekazane w trakcie zajęć szkoleniowych
 •     certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Zapewniamy specjalny rabat:

 • przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby, w celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego lub kontakt telefoniczny
 • dla absolwentów innych szkoleń realizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa

zamawiam

 

 

Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookie w przeglądarce. Szersze informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce cookie.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.