Najbliższe szkolenia

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

start: 13.03.2019
miejsce: Świecie


Kurs kelnerski

start: 14.03.2019
miejsce: Bydgoszcz


Kurs pierwszej pomocy

start: 22.03.2019
miejsce: Świecie


Zaufali nam

 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Pierwsza Pomoc

ppZakres szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy, zasady funkcjonowania łańcucha ratowniczego, nauczą się rozpoznawać wstępnie stan zdrowia poszkodowanego, udzielać pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zdrowia osoby poszkodowanej, wzywać pomoc lekarską. Szkolenie ma na celu zarówno kształtowanie, jak i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Szkolenie spełnia wymóg określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. § 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy... § 44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust.1, na każdej zmianie powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
Metodyka zajęć: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i folii instruktażowych, filmy video, ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje sytuacji wymagających udzielenia pomocy. Zajęcia praktyczne realizujemy używając szerokiej gamy pomocy dydaktycznych, takich, jak: fantomy do nauki resuscytacji, kołnierze usztywniające, worki samorozprężalne typu "Ambu", środki opatrunkowe i wiele innych.
Czas trwania szkolenia:
 •  1 dzień - 10 godzin lekcyjnych
 • 2 dni - 16 godzin lekcyjnych
Szkolenie realizowane jest w oparciu o wytyczne i standardy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji. Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty wydane przez Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa.
Ramowa tematyka szkolenia:
 • bezprzyrządowe postępowanie w zatrzymaniu krążenia - resuscytacja dorosłego, dziecka, niemowlęcia
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • postępowanie w zadławieniach według standardów ERC
 • postępowanie na miejscu zdarzenia w wypadkach komunikacyjnych
 • podstawowe postępowanie z poszkodowanym z obrażeniami ciała i w stanach zagrożenia życia zgodnie z standardami BTLS, ILCOR
Szkolenie prowadzą: Nasi trenerzy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych i instruktorami pierwszej pomocy. Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkole

Kilka zdjęć z organizowanych przez nasz szkoleń - Pierwsza pomoc

 

Fiszka informacyjna

Termin: 28.04.2014

Miejsce: Świecie

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień)

Godziny zajęć:

Do ustalenia

Cena szkolenia: 100 zł za 1 osobę
obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych
 • uczestnictwo w zajęciach praktycznych
 • przerwy kawowe
 • skrypt zawierający wiadomości przekazane w trakcie zajęć szkoleniowych
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Zapewniamy specjalny rabat:

 • przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby, w celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego lub kontakt telefoniczny
 • dla absolwentów innych szkoleń realizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa

zamawiam

Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookie w przeglądarce. Szersze informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce cookie.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.