Baza wiedzy

Baza wiedzy

 • Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków.

  Projekt z 22 stycznia 2021 r. zakłada utożsamienie wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy. Wypadki zrównane to wypadki, które miały miejsce poza zakładem pracy, np. delegacja, spotkanie z klientem, wyjazd integracyjny.

 • Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?

  Inspekcja pracy zamierza przeprowadzić w 2020 roku 72 tys. kontroli. Zaplanowane działania przewidują egzekwowanie długoplanowych strategii, których realizacja wymaga wielu lat konsekwentnych i szeroko zakrojonych akcji, kampanii kontroli i wzmożonego nadzoru. Inspektorzy pracy prowadzić będą kontrole i działania nadzorcze ukierunkowane na kompleksową ocenę wybranych problemów ochrony pracy.

 • Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

  Raz zdobyte wykształcenie nie zawsze wystarcza do sprawnego wywiązywania się z powierzanych w ramach różnych umów obowiązków czy też prowadzenia własnej firmy. Umiejętności trzeba stale uzupełniać i podnosić, a niekiedy całkowicie się przebranżawiać. Przedsiębiorcy, pracownicy, osoby realizujące umowy cywilnoprawne korzystają z różnych form edukacji zawodowej.

 • Co zmieni się w prawie pracy od 7 września 2019 roku?

  Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające nas w najbliższej przyszłości.

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
  Termin naboru wniosków: 27.08.2019 r. – 03.09.2019 r.

 • Rząd chce poprawiać bezpieczeństwo i warunki pracy

  Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). Program zakłada między innymi wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy, dostosowane stanowisk pracy do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników.

 • Specjalista od BHP dopiero w firmie powyżej 50 pracowników

  Zmieniono restrykcyjny przepis, który wymagał zatrudniania specjalisty BHP w zakładzie pracy liczącym ponad 20 pracowników. Od początku 2019 roku limit ten zwiększono do 50 osób. Źródło: twitter.com/MPiT_GOV_PL

 • Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy

 • Tworzenie regulaminów nie zawsze obowiązkowe

  Do podstawowych aktów prawa zakładowego należą regulaminy pracy i wynagradzania. W zakresie, w jakim są one korzystniejsze dla pracownika, mają pierwszeństwo nawet przed przepisami ustawowymi. W zależności od stanu zatrudnienia w danej firmie, ich utworzenie jest obowiązkiem pracodawcy lub możliwością, z której może, ale nie musi skorzystać.

 • Jak liczyć terminy w prawie pracy?

  Podstawowe zasady dotyczące obliczania upływu terminów wynikają z Kodeksu cywilnego. Prawo pracy jest jednak wyraźnie wyodrębnioną gałęzią prawa, w której wykształciły się odmienne reguły odnoszące się do ustalania biegu terminów. Odróżniają się one od typowo cywilistycznych zasad.