Baza wiedzy

Baza wiedzy

 • Co zmieni się w prawie pracy od 7 września 2019 roku?

  Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające nas w najbliższej przyszłości.

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
  Termin naboru wniosków: 27.08.2019 r. – 03.09.2019 r.

 • Rząd chce poprawiać bezpieczeństwo i warunki pracy

  Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). Program zakłada między innymi wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy, dostosowane stanowisk pracy do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników.

 • Specjalista od BHP dopiero w firmie powyżej 50 pracowników

  Zmieniono restrykcyjny przepis, który wymagał zatrudniania specjalisty BHP w zakładzie pracy liczącym ponad 20 pracowników. Od początku 2019 roku limit ten zwiększono do 50 osób. Źródło: twitter.com/MPiT_GOV_PL

 • Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy

 • Tworzenie regulaminów nie zawsze obowiązkowe

  Do podstawowych aktów prawa zakładowego należą regulaminy pracy i wynagradzania. W zakresie, w jakim są one korzystniejsze dla pracownika, mają pierwszeństwo nawet przed przepisami ustawowymi. W zależności od stanu zatrudnienia w danej firmie, ich utworzenie jest obowiązkiem pracodawcy lub możliwością, z której może, ale nie musi skorzystać.

 • Jak liczyć terminy w prawie pracy?

  Podstawowe zasady dotyczące obliczania upływu terminów wynikają z Kodeksu cywilnego. Prawo pracy jest jednak wyraźnie wyodrębnioną gałęzią prawa, w której wykształciły się odmienne reguły odnoszące się do ustalania biegu terminów. Odróżniają się one od typowo cywilistycznych zasad.

 • Tylko do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok

  Z końcem przyszłego miesiąca mija ostateczny termin udzielenia pracownikom ich zaległych urlopów wypoczynkowych. Termin ten dotyczy urlopu należnego za rok 2016.

 • Odzież i obuwie robocze w zależności od potrzeby

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze w każdym przypadku, gdy jest to celowe ze względu na warunki pracy na danym stanowisku. Realizacja tego wymogu nie zależy od stanu zatrudnienia w danym zakładzie – nie może się od niego uchylić nawet taki pracodawca, który zatrudnia tylko jednego pracownika.

 • Ukaranie pracownika karą porządkową

  Przesłanki oraz sposób nałożenia na pracownika kary porządkowej określono w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawca nie może ukarać pracownika innymi karami porządkowymi niż przewiduje wymieniony akt prawny. Ponadto kara nie zostanie skutecznie nałożona, jeżeli nie zostaną zachowane terminy, w których możliwe jest ukaranie pracownika.