Będzie łatwiej szkolić pracownika

Przyjęte przez Sejm nowelizacje mają przede wszystkim ułatwić i zachęcić pracodawców do wysłania swoich pracowników na szkolenia i kursy. Jednocześnie mają skłonić pracowników, aby chętniej podejmowali trud związany z dokształcaniem się i zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Zmiany dotyczące szkoleń pracowników to m. in.:

  • zwolnienia z pracy oraz urlopy szkoleniowe należeć się będą tylko tym pracownikom, którzy zaczną się szkolić z polecenia pracodawcy lub za jego zgodą
  • istnieje możliwość zwolnienia pracownika z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia bądź przyznania mu urlopu bezpłatnego na zasadach ustalonych przez strony
  • pracodawca nie musi zawierać umowy szkoleniowej z pracownikiem
  • ujednolicono wymiar urlopu szkoleniowego
  • rozszerzony został zakres sytuacji, kiedy pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów kształcenia
  • pracodawca ma obowiązek płatnego zwolnienia z pracy pracownika na czas zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe, określone prawem pracy

Przyjęte zmiany w prawie dotyczące szkoleń mają spowodować, że pracodawca chętniej będzie wysyłał na szkolenia swoich pracowników. Nie będą go bowiem demotywowały różne wcześniejsze obwarowania i obowiązki względem szkolonego pracownika.

Źródło: Barbara Sielicka, Bankier.pl

21 czerwca 2010

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *