Strefa wiedzy

 • Nowe wysokości odszkodowań z ZUS

  Od 1 kwietnia zmodyfikowane zostaną kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących pracownikom oraz ich rodzinom z powodu wypadków z miejscu pracy. Nowe stawki obejmą również sytuacje związane z chorobami zawodowymi.

 • Niska temperatura a obowiązki pracodawcy

  W zawiązku z niską temperaturą i opadami śniegu przypominamy jakie obowiązki ma pracodawca podczas trudnych warunków pracy.

 • Zmiany względem pracy przed komputerem

  W ostatnich dniach weszły w życie regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach prac biurowych. Dlatego należy przygotować się na zmiany w sposobie pracy przed komputerem

 • Szkolenia podczas pracy

  26 kwietnia bieżącego roku do Kodeksu pracy wszedł nowy przepis odnoszący się do terminów i godzin szkoleń uczęszczanych przez pracowników. Przepis ten reguluje, kiedy szkolenie musi być wliczane w godziny pracy.

 • Odmowa pracy przez pracownika

  Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń powierzonych przez pracodawcę. Są jednak sytuacje, w których pracownik ma pełne prawo do odmowy podjęcia się pewnych prac. W poniższym artykule podajemy wykaz sytuacji, w których jako pracownik możesz odmówić wykonywania poleceń pracodawcy.

 • Pracownik i pracodawca – wzajemne obowiązki

  W artykule zawarte są informacje o obowiązkach, które wobec siebie mają pracodawca i pracownik, jak i ogólne zasady i reguły pracy.

 • Prace wzbronione dla osób małoletnich

  Kolejne zmiany w zatrudnieniach dla osób młodocianych. Warto zapoznać się z wykazem prac, które są zabronione pracownikom nieletnim.

 • Kontrola trzeźwości w zakładach pracy

  Nowe przepisy dotyczące badań trzeźwości pracowników. Co w sytuacji, gdy pracownik przyjdzie do pracy pod wpływem środków odurzających? Czy pracodawcy mogą samodzielnie wykonywać testy na alkohol bądź narkotyki? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

 • Imienne uprawnienia na wózki

  Uprawnienia na wózki widłowe wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, ich ważność wynosi 5 lub 10 lat. Po tym okresie należy złożyć wniosek o przedłużenie zaświadczeń kwalifikacyjnych. Co w przypadku uprawnień imiennych, wydawanych przez pracodawców? Czy możliwe jest wnioskowanie o przedłużenie takiego zaświadczenia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym artykule.

 • Obowiązki pracodawcy i pracownika w upalne dni

  W związku z występującą falą upałów warto przypomnieć obowiązki i prawa pracodawców jak i pracowników. Czy wysoka temperatura zobowiązuje pracodawcę do zapewniania napoi oraz klimatyzowanych pomieszczeń?