Baza wiedzy

 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej

  Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy swoich pracowników. Ocena ta wymaga aktualizacji. 

 • Nowe przepisy przy umowie o pracę na czas określony oraz umowie na okres próbny

  Nowe przepisy dla pracodawców przy umowie o pracę na czas określony. Do tej pory pracodawca nie był zobowiązany do podawania przyczyn wypowiedzenia umowy na czas określony. Dzięki nowym przepisom ma się to jednak zmienić.

 • Przepisy o pracy zdalnej: odpowiedzi na najczęstsze pytania do ministra pracy

  7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy o pracy zdalnej, której definicja została na stałe wpisana do Kodeksu pracy. Co to oznacza dla pracowników? Jakie będą uprawnienia pracodawców? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

 • Ważne zmiany w kodeksie pracy

  W najbliższym czasie wchodzą w życie istotne zmiany regulowane przepisami kodeksu pracy. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

 • Wesołych Świąt!

  Wszystkim naszym Klientom oraz Kontrahentom składamy życzenia spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

 • Zmiany w badaniach okresowych pracowników – projekt

  Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 • UDT
  Zmiana stawki opłaty za sprawdzenie kwalifikacji przez jednostkę dozoru technicznego

  Od 9 lutego 2022 r. wzrasta stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji przez jednostki dozoru technicznego, czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.

 • Kodeks pracy
  Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej

  5 dni bezpłatnego urlopu, zwolnienie od pracy na wypadek siły wyższej oraz zmiany w urlopie rodzicielskim oraz niektórych aspektach zatrudnienia mają pojawić się niebawem w Kodeksie pracy. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów mają zostać one przyjęte w drugim kwartale 2022 r.

 • Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy

  Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

 • Zmiana stawek wynagrodzeń dla pracowników młodocianych od 1 września 2021 r.

  Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na podstawie zasad określonych w kodeksie pracy.
  Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie.