Dodatkowe prawa pracownika pracującego w upałach

Prawo do bezpłatnych, zimnych napojów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) praca wykonywana w warunkach podwyższonej temperatury powietrza odbywa się:

  • na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 stopni C,
  • w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28 stopni C.

W ww. warunkach pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikom bezpłatne napoje. Przy czym należy zaznaczyć, że przepisy nie wskazują jaka ilość napojów powinna przypadać na pracownika oraz w jaki sposób powinna być mu dostarczona.

Dodatkowo pracownikom, którzy wykonują tzw. pracę brudzącą, na otwartej przestrzeni, w wysokiej temperaturze powietrza, pracodawca musi dla celów higienicznych dostarczyć około 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

Prawo pracownika do bezpłatnych napojów jak i do wody dla celów higienicznych jest prawem bezwzględnym – pracodawca nie może w zamian za to wypłacić pracownikowi pieniędzy.

Opracowano na podstawie artykułu Iwony Karkus, VAT.pl, dostęp z dnia 02.07.2012 r.

2 lipca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *