Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Termin naboru wniosków: 27.08.2019 r. – 03.09.2019 r.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków rezerwy KFS w 2019 roku Pracodawcom spełniającym wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych przez Radę Rynku Pracy priorytetów:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Ze względu na ograniczone środki KFS w ramach rezerwy KFS określono:
– średni koszt wydatkowania na jednego uczestnika, który wynosi 2 900,00zł;

Urząd w przypadku niewystarczających środków KFS w 2019 roku, w pierwszej kolejności będzie przyznawał wsparcie Pracodawcom, którzy do tej pory nie korzystali ze środków KFS.

Wnioski będą rozpatrywane po zakończeniu naboru, nie decyduje kolejność wpływu wniosków.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na naszej stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, pokój nr 110 lub pod nr tel. 52 33 32 277.

28 sierpnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *