Kontakt

Z przyjemnością porozmawiamy, by doradzić najlepsze rozwiązania. Gwarantujemy pomoc w wyborze szkolenia otwartego, przygotowanie odpowiedniego szkolenia zamkniętego, czy też większego projektu szkoleniowego.

Zadzwoń lub napisz

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  dla osób korzystających z formularza kontaktowego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej https://kursyzawodowe.edu.pl/ jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej, mający swoją siedzibę przy ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie;
  2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: biuro@cedeka.pl lub dzwoniąc na nr tel. 52 562 60 61;
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi;
  4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  5. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie;
  6. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania;
  9. Posiada Pan/i prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
  10. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr
  ul. Jana Kiepury 30
  86-105 Świecie