KURS ON-LINE: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kurs języka angielskiego dla młodzieży z klas VIII szkoły podstawowej realizowany w formie on-line to skuteczne przygotowanie do egzaminu w dzisiejszych czasach