Kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (klasy I-VII szkoły podstawowej)

Standardowe kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (2 godziny zegarowe tygodniowo, w tym 1 godzina konwersacji) odbywają się w następujących grupach wiekowych:
1 grupa – klasa I szkoły podstawowej,
2 grupa – klasa II szkoły podstawowej,
3 grupa – klasa III szkoły podstawowej,
4 grupa – klasa IV szkoły podstawowej,
5 grupa – klasa V szkoły podstawowej,
6 grupa – klasa VI szkoły podstawowej,
7 grupa – klasa VII szkoły podstawowej.

Na tym etapie edukacyjnym, taki właśnie podział jest najbardziej uzasadniony bowiem gwarantuje stabilny i zrównoważony rozwój umiejętności językowych. Dzieci dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem, odkrywają swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania. Te pierwsze lata kontaktu z językiem są niezwykle ważne bowiem kształtują pozytywny stosunek dziecka do nauki języka obcego. Stanowią bazę do dalszej pracy i dalszych wyzwań językowych. Oczywiście, w sytuacji gdy dziecko przejawia wyjątkowe zdolności i przyswaja treści szybciej niż inni może za zgodą rodzica zostać przeniesione do grupy bardziej zaawansowanej.

Dzieci posługujące się językiem obcym są znacznie lepiej przygotowane do tego, by sprostać wymogom stawianym im przez szkołę. Rozpoczęcie nauki w dzieciństwie to szansa na lepszy start w dorosłe życie oraz większe możliwości wyboru przyszłej kariery. Już od początku nauki w naszej szkole Państwa dziecko będzie uczyło się zadawać proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi. W trakcie zajęć młodzi słuchacze są od początku motywowani do mówienia w języku obcym. Nowe słownictwo jest wprowadzane systematycznie po to, aby dać dzieciom czas na pełne przyswojenie słówek i zwrotów, a następnie swobodne ich wykorzystanie.

Materiał jest systematycznie utrwalany i ćwiczony a postępy monitorowane w formie quizów i testów. Oprócz nauki struktur gramatycznych i wzbogacania słownictwa, dziecko uczy się również myśleć w danym języku. Proponowany kurs rozwija umiejętności językowe niezbędne w konkretnych sytuacjach życiowych.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kursy języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich

O szkole

Opłaty