Multilevel Business English

Jest to kurs skierowany zarówno dla firm jak osób indywidualnych chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego biznesowego. Program kursów dla firm oraz instytucji ustalany jest indywidualnie co do tematyki kursu, ale także co do terminów oraz miejsca prowadzenia zajęć. W naszej ofercie szczególne miejsce zajmują szkolenia z szeroko pojętej tematyki handlowej Business English (marketing, banking, negocjacje).

Kurs kompleksowo rozwijający znajomość języka biznesowego w mowie i piśmie. Program kursu zakłada kształcenie w zakresie:

  • umiejętności przeprowadzania rozmów biznesowych,
  • prowadzenia konwersacji telefonicznych,
  • przygotowywania prezentacji,
  • omawiania raportów i analiz,
  • prowadzenia negocjacji oraz
  • prowadzenia korespondencji (w tym handlowej): pisanie listów, notatek i wiadomości biznesowych.

W trakcie kursu gwarantujemy:

  • zapoznanie z terminologią występującą w umowach (tradycyjnych, w formie listu)
  • pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, napisaniu CV itd.
  • nacisk na komunikatywność i poprawność językową
  • wyeliminowanie błędów poprzez zróżnicowane ćwiczenia, poprawiające gramatykę i zakres słownictwa