Polish Your English

Kurs rozwijający umiejętność swobodnej i płynnej komunikacji bez konieczności ciągłego monitorowania swojej wypowiedzi i jej poprawności gramatycznej.
Kurs języka angielskiego Polish Your English przeznaczony jest dla osób, które miały w przeszłości doświadczenia w nauce języka angielskiego, ale nie musiały go wykorzystywać w praktyce… a oto nadszedł moment kiedy muszą a się boją lub nie wiedzą co i ile pamiętają. Zatem ten właśnie kurs skierowany jest do osób, które pragną odświeżyć swoją znajomość języka obcego i zrobić wielki krok w kierunku wykorzystywania go w praktyce.

Założeniem kursu jest nabycie umiejętności płynnej i swobodnej komunikacji oraz poszerzenie zakresu słownictwa. Zajęcia przygotowywane są z wykorzystaniem autentycznych materiałów oraz elementów audiowizualnych: reklam, fragmentów seriali. To bardzo istotne elementy, które nie tylko dają możliwość obcowania z żywym językiem ale także rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu. Celem kursu jest doskonalenie autentycznej sprawności komunikacyjnej.