Usługi

BHP

Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (kompleksowa obsługa bhp), jak i jednorazowych zleceń. W ramach świadczonych usług wykonujemy m. in.:

 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów organizacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy ulepszanie istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy

 • ekspertyzy, audyty bhp

 • wykonywanie obowiązków inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
  – zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz.704, z późniejszymi zmianami)

 • prowadzenie postępowań powypadkowych
  – wykonywanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy

 • ocena ryzyka zawodowego

 • analiza i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy, przy wykonywanych pracach, opracowywanie programów naprawczych w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, dokumentowanie przyjętych działań

 • opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp

Tłumaczenia

Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami, którzy rzetelnie zrealizują Państwa zlecenia i zadbają o wierny przekład tłumaczonego tekstu. Oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne z różnorodnej tematyki, głownie związane z działalnością biznesową.

Zapewniamy:

 • wysoką jakość tłumaczenia niezależnie od wielkości projektu
  – tłumaczenie jest dokładnym i pełnym tłumaczeniem oryginału
  – tłumaczenie zawiera terminologię odpowiednią dla danej branży
  – tłumaczenie jest poprawne pod względem gramatycznym, interpunkcyjnym i składniowym

 • terminowość realizacji

 • poufność wszelkich danych znajdujących się w materiałach przekazanych do tłumaczenia oraz występujących podczas zlecania usługi