Zmiany we wstępnych badaniach lekarskich pracowników

Rada Ministrów jest w trakcie opracowywania nowych przepisów odnoszących się do wstępnych badań lekarskich pracowników. Zmiany przepisów będą polegały na tym, że orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy nie będzie tylko stwierdzało możliwość (lub jej brak) wykonywania pracy na danym stanowisku, ale ponadto będzie zawierało informacje na temat ograniczeń co do wykonywania określonych czynności lub prac na zajmowanym przez tego pracownika stanowisku.

Lekarz medycyny pracy będzie nie tylko potwierdzał zdolność do pracy pracownika na danym stanowisku pracy, ale również będzie określał czynności jakie mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracownika, np. będzie musiał konkretnie określić czas pracy pracownika przy komputerze, czy też podać maksymalny ciężar jaki pracownik może przenosić podczas wykonywanej pracy.

Projekt Rady Ministrów odwołuje się do zmiany przepisów Kodeksu pracy, które z kolei zapisane zostały w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedstawia on informacje o zwolnieniu z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich, wtedy gdy osoba przyjmowana do pracy u nowego pracodawcy posiada aktualne orzeczenie lekarskie, które uzyskała na podstawie skierowania, które wydał poprzedni pracodawca tej osoby.

Opracowano na podstawie artykułu Iwony Maczalskiej, VAT.pl, dostęp z dnia 04.08.2014 r.

4 sierpnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *