Kalendarium szkoleń

Operator wózków jezdniowych Bydgoszcz nabór
ciągły
zobacz
więcej
Operator podestów ruchomych przejezdnych Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Operator suwnic, wciągników i żurawi warsztatowych Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Operator dźwigów Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Kurs elektroenergetyczny Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Sygnalista – Hakowy dźwignic Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Udzielanie pierwszej pomocy Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Pierwsza pomoc dla nauczycieli Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Bezpieczeństwo i higiena pracy – Szkolenia okresowe Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Kurs języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich Świecie nabór
ciągły
zobacz
więcej
Szkolenie dla kierowników i pracowników recepcji Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej
Zarządzanie jakością usług hotelarskich Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej
Szkolenie dla kelnerów Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej
Szkolenie dla pracowników służby pięter Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej
Sprzedaż i marketing usług hotelowych Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej
Kurs kucharski Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej
Zasady GHP i GMP oraz system HACCP Łódź nabór
ciągły
zobacz
więcej