Nowe przepisy przy umowie o pracę na czas określony oraz umowie na okres próbny

Nowe przepisy dla pracodawców przy umowie o pracę na czas określony. Do tej pory pracodawca nie był zobowiązany do podawania przyczyn wypowiedzenia umowy na czas określony. Dzięki nowym przepisom ma się to jednak zmienić.

Nowe przepisy dla pracodawców przy umowie o pracę na czas określony

Do tej pory pracodawca nie był zobowiązany do podawania przyczyn wypowiedzenia umowy na czas określony. Dzięki nowym przepisom ma się to jednak zmienić. Dodatkowo wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają być też konsultowane ze związkami zawodowymi. W chwili, w której pracodawca przedstawi zamiar rozwiązania umowy o pracę na czas określony związkom zawodowym, będą one miały 5 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

Umowa na okres próbny na nowych zasadach?

Dotychczas umowa na okres próbny mogła zostać zawarta na okres 3 miesięcy, a jej ponowienie było  dopuszczalne:

  • jeśli pracownik miał być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik miał być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne było jednokrotne ponowienie umowy na okres próbny).

Po zmianach, nawiązując zatrudnienie na podstawie umowy na okres próbny strony zmuszone będą do podjęcia decyzji co do rodzaju umowy o pracę, którą zamierzają się związać po zakończeniu okresu próbnego. Co więcej ustalić będą musiały czas trwania takiej umowy (w przypadku wyboru umowy terminowej).

Zgodnie z nową ustawą umowę na okres próbny zawrzeć będzie można na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy strony planują po umowie na okres próbny zawrzeć umowę na czas nieokreślony lub na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy długość umowy na okres próbny powinna wynosić 3 miesiące.

W przypadku okresów próbnych (1 lub 2-miesięcznych) ustawa zmieniająca wprowadza możliwość przedłużenia tych okresów – nie więcej niż o miesiąc – jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Przedłużenie okresu próbnego będzie dopuszczalne również w przypadku 3 miesięcznego zatrudnienia, w sytuacji, w której pracownik nie będzie mógł stawić się w pracy w danym okresie z powodu choroby.

 

 

 

 

 

Źródło: www.pit.pl

12 maja 2023