Opłaty w Szkole języka angielskiego CeDeKa Świecie

Opłaty w roku szkolnym 2020/2021 są zgodne z informacjami zawartymi w indywidualnych harmonogramach kursów.

Zniżki przysługują w przypadku uczęszczania na zajęcia dwóch lub więcej osób z najbliższej rodziny oraz uczestnikom treningów piłki siatkowej realizowanych przez Stowarzyszenie Volley Świecie.

Kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (klasy I-VII szkoły podstawowej)

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kursy języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich

O szkole