Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kurs języka angielskiego dla młodzieży z klas VIII szkoły podstawowej: 2 godziny zegarowe tygodniowo (w tym 1 godzina przygotowania do egzaminu ósmoklasisty).
Kurs jest tak skonstruowany, aby mimo wszechobecnego dziś trendu, uczyć przede wszystkim języka, a nie tylko technik zdawania egzaminu z tegoż języka. Takie zjawisko jest niestety coraz bardziej powszechne w szkołach, ale trzeba pamiętać, że nie przynosi żadnych rezultatów. Dlatego właśnie, aby znaleźć złoty środek i optymalne rozwiązanie, kurs dla słuchaczy z klas ósmych obejmuje 1 godzinę standardowej nauki języka oraz 1 godzinę poświęconą tylko i wyłącznie skutecznemu przygotowaniu do egzaminu.

Tematyka zajęć nawiązuje do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. W trakcie kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty szczególny nacisk zostanie położony na ćwiczenie sprawności językowych takich jak: odsłuch tekstu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe. Warto również zauważyć, że proponowany kurs jest doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem szkolnej podstawy programowej.

Kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (klasy I-VII szkoły podstawowej)

Kursy języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich

O szkole

Opłaty