O szkole

Uczymy, bo lubimy…
Rzeczywiście tak właśnie jest. Nauczanie to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim pasja. Obserwowanie małych i dużych postępów naszych słuchaczy, tego jak nabierają językowej pewności siebie, jak czerpią przyjemność z uczenia się i jak z uśmiechem wbiegają na każdą lekcję, jest dla nas powodem do dumy i radości. Nauczamy zgodnie z przekonaniem, że język obcy trzeba pokochać dlatego też tak ważne jest, aby dla słuchacza nie był on jedynie przykrym obowiązkiem, lecz także przyjemnością. Dużą rolę odgrywa osobowość lektora, stawiamy zatem na wysokie kompetencje i charyzmę nauczycieli. Uczymy z entuzjazmem i skutecznie a nasza profesjonalna kadra lektorska zapewnia nauczanie na wysokim poziomie merytorycznym i językowym.

Małe grupy = duże efekty nauki!
Kursy języka angielskiego realizujemy w grupach maksymalnie 8-osobowych.

Stosujemy różnorodne metody nauczania języka angielskiego bowiem to właśnie dobrze dobrane metody nauczania stanowią ważny element decydujący o sukcesie procesu dydaktycznego. Tak naprawdę, łatwość uczenia się języka jest sprawą bardzo indywidualną i nie da się uznać jednej jedynej metody za stuprocentowo skuteczną. Z tego też powodu nasza szkoła wykorzystuje techniki wywodzące się z różnych metod i przez to jak najlepiej przystosowujemy się do potrzeb i problemów naszych kursantów. W procesie nauczania stosujemy różnorodne metody dostosowane do wieku i możliwości słuchaczy a najbardziej popularna obecnie stosowana także przez nas metoda komunikacyjna zapewnia harmonijne rozwijanie wszystkich sprawności językowych – rozumienie tekstu, formułowanie wypowiedzi pisemnych, rozumienie ze słuchu i mówienie.
Pracujemy głównie w oparciu o staranne przygotowywane i opracowywane przez lektorów materiały a także odpowiednio dobrane podręczniki wykorzystując towarzyszące im płyty CD nagrania DVD oraz materiały uzupełniające. Oprócz tego stosujemy różne pomoce dydaktyczne jak tablicę multimedialną, gry, rekwizyty, plansze które bardzo uatrakcyjniają zajęcia.

Szanowni Państwo, nigdy nie jest ani za wcześnie ani za późno, aby zacząć naukę języka obcego. Oczywiście dzieciom jest znacznie łatwiej, ponieważ traktują naukę bardziej jak zabawę niż obowiązek czy konieczność. Nie boją się oceny, nie wstydzą gdy popełniają błędy a nauka jest czymś zupełnie naturalnym. Nie znaczy to jednak, że rozpoczęcie nauki w wieku dorosłym jest skazane na niepowodzenie. Rzeczywiście im później, tym trudniej. Często zaczynamy nie dlatego że chcemy, ale dlatego, że musimy bo na przykład zmusza nas do tego sytuacja zawodowa. Faktem jest drodzy Państwo, że nie wymyślono jeszcze takiej metody w myśl której nauczanie odbywałoby się bez najmniejszego udziału uczącego się, ale właśnie naszym priorytetem jest pomóc Państwu i Waszym dzieciom znaleźć w sobie tę odrobinę chęci i entuzjazmu i to wystarczy, aby niepostrzeżenie być w stanie wyrazić swoje myśli w innym języku niż polski.

Kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (klasy I-VII szkoły podstawowej)

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kursy języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich

Opłaty