Koniec epidemii Covid-19

Ważne zmiany dotyczące zniesienia epidemii Covid -19. Sprawdź co musisz wiedzieć.

Zniesienie stanu epidemii Covid-19 spowodowało zniesienie rozwiązań, które pomocne były podczas epidemii. Warto dowiedzieć się zatem co się zmieni.

Pierwsza zmiana dotyczy cudzoziemców pracujących w Polsce. Wraz z odwołaniem stanu epidemicznego tracą ważność dokumenty legalizujące pobyt i pracę zagranicznych pracowników, którzy dotychczas pracowali na podstawie ustaw opartych na ustawie wydanej na skutek koronawirusa. Od 1 lipca 2023r. cudzoziemcy mają dokładnie 30 dni na zalegalizowanie swojego pobytu, a pracodawcy posiadają 30 dni na uzyskanie zezwolenia na pracę dla swoich zagranicznych pracowników.

Pracodawca nie będzie już mógł udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego wskazanego w wybranym przez siebie terminie bez uzyskania zgody pracownika (urlopu, który został niewykorzystany w poprzednich latach pracy – w wymiarze 30 dni).

Ważna zmiana następuje również względem doręczania pism. Podczas epidemii obowiązywał przepis mówiący, iż nieodebranych pism nie można uważać za doręczone. Zniesienie stanu epidemii oznacza, że wszystkie pisma (również nieodebrane wypowiedzenia) staną się doręczone.

Odwołanie epidemii Covid-19 zobowiązuje pracodawców do przeprowadzenia zaległych szkoleń BHP oraz do uzupełnienia brakujących badań okresowych pracowników. Termin wskazanych szkoleń wynosi – 60 dni od 1 lipca 2023r. – szkolenia BHP, 180 dni od 1 lipca 2023r. – brakujące badania okresowe.

 

31 lipca 2023