Zmiany względem pracy przed komputerem

W ostatnich dniach weszły w życie regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach prac biurowych. Dlatego należy przygotować się na zmiany w sposobie pracy przed komputerem

Zanim dokładnie określimy, na czym będzie polegać zmiana, należy pokrótce omówić dokładny punkt widzenia na te zmiany. Są to miejsca wyposażone w monitor, klawiaturę, mysz lub inne urządzenia wejściowe, oprogramowanie z interfejsem użytkownika, stanowiska pracy z krzesłami i biurkami, a także opcjonalne wyposażenie dodatkowe, w tym napędy, drukarki, skanery, teczki i podnóżki. Z punktu widzenia pracownika są to wszystkie stanowiska obsługujące komputer.

Nowy monitor, mysz i klawiatura?
W przypadku korzystania przez pracownika z systemu mobilnego pracodawca będzie zobowiązany zapewnić dodatkowy monitor, klawiaturę i mysz (tak, aby górna krawędź znajdowała się w zasięgu pracownika – poziom oczu). Każde stanowisko będzie musiało być wyposażone w ten sposób nie tylko dla obecnych pracowników, ale także dla nowozatrudnionych. Warto też zaznaczyć, że dotyczy to także pracy zdalnej. W tym kontekście pracodawcy będą musieli zapewnić pracownikom zdalnym: monitory, podstawki, co mogłoby być nieco problematyczne, dlatego też możliwe będzie wypłacenie przez pracodawców ekwiwalentu, za użytkowanie przez pracowników własnego sprzętu.

Czy pracodawca będzie musiał ponieść koszty soczewek kontaktowych?
Dużo głębsza zmiana dotyczy obowiązku zapewnienia pracownikom soczewek kontaktowych przez pracodawcę. Będzie to miało miejsce, jeśli zgodnie z zaleceniem lekarza wyniki badania wzroku wykażą, że podczas korzystania z ekranu soczewki kontaktowe będą niezbędne do pracy osoby na stanowisku pracy przy komputerze. Jest to z pewnością nowy punkt w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmieniającego się świata technologii i innowacji.

Nie jest jednak jasne, jak należy interpretować tę regulację i kto będzie decydował o tym, czy pracodawcy będą finansować okulary, czy (po modyfikacji) soczewki kontaktowe, tak jak to miało miejsce wcześniej.
Warto jednak uwzględnić w swoim regulaminie pracy częstotliwość i wysokość dofinansowania.
Powyższe zmiany zaczęły obowiązywać od dnia 17 listopada 2023 r.
Warto jednak pamiętać, że pracodawcy będą mieli tylko sześć miesięcy na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do nowych wymogów rozporządzenia.

 

 

Źródło: www.pit.pl

1 grudnia 2023