Szkolenia podczas pracy

26 kwietnia bieżącego roku do Kodeksu pracy wszedł nowy przepis odnoszący się do terminów i godzin szkoleń uczęszczanych przez pracowników. Przepis ten reguluje, kiedy szkolenie musi być wliczane w godziny pracy.

Dnia 26 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy wszedł nowy przepis, który mówi, że jeżeli przeprowadzanie szkoleń pracowników, które są niezbędne do wykonywania określonych rodzajów pracy wynikają z:

 postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego,
 regulaminu albo przepisów prawa lub umowy o pracę oraz
 w przypadku szkoleń odbywanych na polecenie przełożonego,

pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów oraz organizowania takich szkoleń w godzinach pracy. Jeżeli szkolenie odbywa się poza normalnymi godzinami pracy – według art. 9413 K.p. – powinien być wliczany do czasu pracy.
Pracownicy, którzy za zgodą lub inicjatywą pracodawcy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, mają prawo do odpowiedniego szkolenia. Należą do nich m.in. prawo do urlopu edukacyjnego oraz prawo do zwolnienia z całości lub części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w związku z podnoszeniem powyższych kwalifikacji można znaleźć w dziale IV rozdziału III Kodeksu pracy.

Czy pracownik, którego szkolenie zawodowe zostało zaliczone do czasu pracy, ma prawo do zwolnienia od pracy lub urlopu szkoleniowego?
Pracownicy, których czas pracy obejmuje szkolenie zawodowe w rozumieniu art. 9413 Kodeksu pracy, nie tracą prawa do urlopu edukacyjnego ani prawa do zwolnienia z części lub całości dnia pracy.

Przepisy prawa pracy dotyczące wliczania czasu szkolenia do czasu pracy oraz przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy z reguły rozpatrywać i stosować niezależnie od siebie.

 

 

 

Źródło: www.pit.pl

18 października 2023