Obowiązki pracodawcy i pracownika w upalne dni

W związku z występującą falą upałów warto przypomnieć obowiązki i prawa pracodawców jak i pracowników. Czy wysoka temperatura zobowiązuje pracodawcę do zapewniania napoi oraz klimatyzowanych pomieszczeń?

Obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W trakcie trwania wysokich temperatur pracodawca:

– powinien zapewnić swoim pracownikom napoje chłodzące,

– może skrócić czas pracy,

– może wprowadzić dodatkowe przerwy  w pracy,

– może zapewnić klimatyzowane pomieszczenia do odpoczynku,

– może zapewnić klimatyzację w pomieszczeniach pracy.

Temperatura w pracy nie powinna przekraczać 28 stopni oraz nie powinna być niższa niż 18 stopni. Nie ma jednej optymalnej, określonej temperatury odpowiedniej do wykonywania pracy. Jednakże, przy wysokich temperaturach wydajność pracowników spada, a praca w tak wysokiej temperaturze staje się niebezpieczna. Kiedy temperatura wynosi 28 stopni, w obowiązku pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom wody. W przypadku pracy na zewnątrz obowiązek ten powinien zostać spełniony przy temperaturze 25 stopni. Pracodawca może zapewnić dystrybutor z wodą lub wydawać wodę butelkową. Niezapewnienie przez pracodawcę napoi może skutkować karą grzywny od 1 tys. złotych do nawet 30 000 tys. złotych.

Skrócenie czasu pracy w trakcie upału

Pracodawca może skrócić czas pracy w trakcie upałów, odprawić pracownika do domu, ustalić dodatkowe przerwy w pracy lub wysłać pracownika na pracę zdalną w okresie upalnych dni. Nie ma jednak możliwości, aby pracodawca obniżył z tego tytułu należne wynagrodzenie pracownika.

Pracownicy młodociani

Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni, a wilgotność powietrza wynosi – 65%.

Obowiązki pracownika

Zgodnie z art. 210 §1 W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownik musi podjąć decyzję dotyczącą swojej gotowości do pracy. W sytuacji, gdy warunki pracy przedstawiają się jak w przytoczonym powyżej art. 210, a pracownik podejmie decyzję o powstrzymaniu się od wykonywania pracy, nie ma możliwości, aby pracodawca zmniejszył przysługujące pracownikowi wynagrodzenie.

 

 

 

Źródło: www.pit.pl

21 sierpnia 2023