Test egzaminacyjny UDT dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia (pytania 101-150)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

a. do 3%
b. 10% ale nie więcej niż 5mm
c. do 15%
d. do 7%

102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

a. tak
b. nie
c. zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
d. nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe

103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

a. tak
b. nie
c. tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
d. w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe

104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

a. zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
b. blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
c. zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
d. tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy

105. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:

a. zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
b. bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
c. w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

106. Zderzaki suwnicy to:

a. nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
b. mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
c. zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

a. podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
b. podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielką wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
c. zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku „dół” i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
d. zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku „góra” i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

108. Zadaniem łapy oporowej jest:

a. zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
b. zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
c. zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
d. zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego 

109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

a. uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
b. samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
c. wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
d. pracę suwnicą w przypadku wykrycia braku zerowania

110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

a. chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
b. chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
c. do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
d. do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnicą podczas silnego wiatru

111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:

a. wspornikową
b. bramową
c. natorową z wysięgnicą
d. półbramową

112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:

a. odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
b. ułatwia pracę operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
c. służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

a. suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
b. suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
c. suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
d. udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t

114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

a. blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
b. blokada ta oznacza, że przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
c. blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnicą z dwóch miejsc jednocześnie
d. blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej

115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

a. ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
b. sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
c. sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
d. sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

a. łapa oporowa
b. łącznik krańcowy
c. odbój
d. zderzak

117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

a. 10 t
b. 13,2 t
c. 3,2 t
d. przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t

118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

a. wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
b. wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
c. wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

119. Czołownica to element:

a. suwnicy
b. wciągnika
c. wciągarki
d. zblocza hakowego

120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

a. zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inną suwnicę
b. zapobiec przeciążeniu suwnicy
c. nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
d. uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna

121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

a. wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
b. wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
c. natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
d. aktywowaniu hamulca awaryjnego

122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

a. łączniki krańcowe
b. układ antykolizyjny
c. ograniczniki obciążeniowe
d. ograniczniki zwalniania ruchów

123. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

a. na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
b. w kabinie suwnicy
c. przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
d. na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

124. Skrót GNP oznacza:

a. Graniczna Nominalna Prędkość
b. ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
c. Gniazdo Niskiego Prądu
d. Grupa Natężenia Pracy

125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

a. przywiązywanie zawiesi do haka
b. zapadka zabezpieczająca
c. przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
d. zawiesie sztywne czyli trawersa

126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

a. żółtym
b. dowolnym
c. czerwonym
d. czarno-żółtym

127. Dźwigar suwnicy to:

a. maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
b. belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
c. zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
d. element podporowy podtorza lub torowiska

128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

a. haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
b. haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
c. haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
d. haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami

129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”?

a. w suwnicach z wciągarką linową
b. w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
c. łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
d. we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

a. 5 cm
b. 10 cm
c. 20 cm
d. 15 cm

131. Zderzaki suwnicy montowane są:

a. na końcu toru jezdnego
b. na czołownicach
c. na dźwigarach
d. na podłużnicach

132. Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 10%

133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

a. ogranicznik udźwigu
b. łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
c. sprzęgło cierne przeciążeniowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

a. suwnicą można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
b. suwnicą można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
c. każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
d. udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

a. udźwig
b. wysokość podnoszenia
c. prędkość ruchów roboczych
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

136. Sprawdzenie blokady zerowej:

a. przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
b. przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
c. nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania – blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
d. wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

a. łącznik główny suwnicy musi być załączony
b. przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
c. ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
d. musi być wciśnięty przycisk STOP

138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

a. tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
b. tak, na pisemne polecenie przełożonego
c. tak, ale sporadycznie
d. nie, jest to zabronione

139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

a. tak, po upewnieniu się że zawiesie nie wypadnie
b. nie, nigdy
c. tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
d. tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

a. jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
b. jest absolutnie niedopuszczalne
c. jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
d. nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone

141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

a. w kabinie pojazdu
b. na podstawie ładunkowej pojazdu
c. w dowolnym miejscu zakładu pracy
d. poza strefa pracy suwnicy

142. W przypadku rozkołysania ładunku należy:

a. zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
b. za wszelką cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
c. wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
d. odłożyć go natychmiast na podłoże

143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

a. 1000 kg
b. 4,5 – 5,0 t
c. 1,0 t
d. 7,5 – 7,9 t

144. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

a. podniesie suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
b. podniesie suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
c. należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

a. nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
b. wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
c. wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
d. wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

146. Ładunki wolno składować:

a. w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają
b. na drogach transportowych
c. tylko w miejscach do tego przeznaczonych
d. w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

147. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

a. tylko blach ferromagnetycznych
b. tylko tafli szkła
c. blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
d. wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej 

148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

a. szczęki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
b. po zluzowaniu hamulca odległość między okładzinami ciernymi a tarczą hamulcową jest jednakowa i nie większa niż podana w dokumentacji
c. przy zaciśniętych szczękach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
d. ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na żadanej wysokości

149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:

a. na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
b. na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
c. na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
d. na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

150. Istotnym kryterium zużycia haka jest:

a. pękniecie
b. rozwarcie gardzieli haka
c. zmniejszenie przekroju w części chwytnej
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi