Test egzaminacyjny UDT dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia (pytania 151-180)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 181-210Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:

a. z obciążeniem nominalnym
b. bez obciążenia
c. z obciążeniem 110%
d. z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy

152. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

a. można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
b. można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
c. można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
d. należy natychmiast zakończyć prace

153. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

a. zawiesia łańcuchowego
b. zawiesia linowego
c. zawiesia pasowego
d. trawersy specjalistycznej

154. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

a. zawiesia łańcuchowego
b. zawiesia linowego
c. zawiesia pasowego
d. trawersy specjalistycznej

155. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

a. zawiesia łańcuchowego
b. zawiesia linowego
c. zawiesia pasowego
d. trawersy specjalistycznej

156. Trawersa służy do:

a. podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b. podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
c. podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

157. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

a. 20,0 t
b. 25,2 t
c. 30,0 t
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

158. Skrót DOR oznacza:

a. dopuszczalne obciążenie robocze
b. dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°
c. dozwolona obsługa ręczna
d. dokumentacja techniczno-ruchowa

159. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

a. tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b. tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
c. wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d. tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

160. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

a. Ilość wykorzystanych cięgien
b. dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c. kąt rozwarcia cięgien
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 

161. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

a. 6,0 t
b. 5,0 t
c. 7.0 t
d. 3,5 t

 

162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

a. 2,0 t
b. 5,0 t
c. 7,0 t
d. 10,0 t

 

163. Na rysunku pokazana jest:

a. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
b. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d. odpowiedź a i c jest prawidłowa

 

164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

a. 100°
b. 90°
c. 70°
d. 50°

165. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

a. 120°
b. 90°
c. 70°
d. 50°

 

166. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

a. 70%
b. 90%
c. 110%
d. 50%

 

167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

a. 70%
b. 90%
c. 110%
d. 50%

 

168. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

a. 1
b. 1,4
c. 0,8
d. 2

169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

a. 1
b. 1,4
c. 0,8
d. 2

170. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

a. 1
b. 1,4
c. 0,8
d. 2

171. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

a. Rys A
b. Rys B
c. Obydwa sposoby są poprawne
d. Obydwa sposoby są niepoprawne

172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

a. Rys A
b. Rys B
c. Obydwa sposoby są poprawne
d. Obydwa sposoby są niepoprawne

173. Poniższy rysunek przedstawia:

a. osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b. element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

174. Poniższy rysunek przedstawia:

a. zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b. chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d. element kleszczy szynowych

175. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

a. podnoszenia arkuszy blach stalowych
b. podnoszenia prętów stalowych
c. podnoszenia elementów betonowych
d. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

176. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

a. podnoszenia elementów betonowych
b. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c. podnoszenia arkuszy blach stalowych
d. podnoszenia prętów stalowych

177. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

a. hakowy
b. obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c. zakładowe służby BHP
d. odpowiedź a i b jest prawidłowa

178. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

a. co 30 dni
b. co 2 miesiące
c. nie podlegają przeglądom okresowym
d. zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

179. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

a. rodzaju przenoszonego materiału
b. dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c. warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d. odpowiedź a i c jest prawidłowa

180. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

a. w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b. w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c. dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 181-210Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi