Test egzaminacyjny UDT dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia (pytania 181-210)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

181. Zawiesie to:

a. element umożliwiający transportowanie ładunku
b. element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
c. element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

182. Zawiesia możemy podzielić:

a. ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b. ze względu na ilość cięgien nośnych
c. ze względu na rodzaj cięgien
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

183. DOR zawiesia pasowego można określić:

a. testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b. mierząc grubość pasa
c. sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

184. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

a. jest zabroniona
b. jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c. jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d. jest dopuszczalna za zgodą konserwatora

185. Zawiesia łańcuchowe:

a. mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b. mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c. mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d. nie wymagają konserwacji

186. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

a. 120°
b. 100°
c. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d. 90°

187. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

a. 120°
b. 60°
c. uwzględnia się wyłącznie kąt a
d. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

188. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

a. Rys A
b. Rys B
c. Rys C
d. Rys D

189. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

a. Rys A
b. Rys B
c. Rys C
d. Rys D

190. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

a. Rys A, B, C
b. Rys A, B, D
c. Rys A, C, D
d. Rys A, B, C, D

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

a. 120%
b. 90%
c. 70%
d. 10%

192. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

a. 120%
b. 90%
c. 70%
d. 50%

193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

a. rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b. rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c. rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d. wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji 

194. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

a. 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b. 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c. 10 % splotek
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

195. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

a. pękniecie splotki w linie
b. miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c. deformacja w kształcie koszyka
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

196. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

a. dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b. dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c. dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
d. kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

197. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

a. są sobie zawsze równe
b. kąt a stanowi połowę kąta þ
c. kąt þ stanowi połowę kąta a
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

198. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

a. stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przed ostrymi krawędziami
b. nie wolno stosować zawiesi pasowych
c. należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d. stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

199. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

a. wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b. wartością zmienną i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
c. zależną od masy transportowanego ładunku
d. wartością stała

200. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

a. dopuszczalne ale w krótkim czasie
b. jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
c. zabronione
d. dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

201. Poniższy rysunek przedstawia:

a. cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
b. cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c. cechę zawiesia specjalnego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

202. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

a. 8,4 t
b. 6,0 t
c. 10,0 t
d. 8,0 t

203. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

a. 10,0 t
b. 8,4 t
c. 6,0 t
d. 4,0 t

204. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

a. 8,4 t
b. 8,0 t
c. 6,0 t
d. 4,0 t

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

a. A
b. B
c. C
d. D

206. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

207. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

209. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. nie wolno podnosić

210. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

a. 6 t
b. 8,4 t
c. 12 t
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi