Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (pytania 201-225)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

a. 3% całkowitej ilości płytek
b. 6 sztuk na długości 30 ogniw
c. 1 sztuka na każdy metr łańcucha
d. 0

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c. 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

a. 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c. 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
c. 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

a. 1 cm
b. 3%
c. 3 stopnie
d. 0 stopni

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 4836 mm
b. 4030 mm
c. 3100 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 3100 mm
b. 4836 mm
c. 4030 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 3510 mm
b. 4212 mm
c. 2700 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 4212 mm
b. 2700 mm
c. 3520 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 2600 mm
b. 3380 mm
c. 4056 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 4056 mm
b. 2600 mm
c. 3380 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 3640 mm
b. 4368 mm
c. 2800 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 2800 mm
b. 3640 mm
c. 4368 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

a. 2350 mm
b. 3300 mm
c. 1400 mm
d. 1300 mm

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

a. 700 mm
b. 1200 mm
c. 4500 mm
d. 1800 mm

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na któy regał lub regały można postawić ładunek

a. Regał 1
b. Regał 2
c. Regał 3
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

a. Regał 1
b. Regał 2
c. Regał 3
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

a. Regał 1
b. Regał 2
c. Regał 3
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

a. 5940 mm
b. 7890 mm
c. 3600 mm
d. 4500 mm

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

a. 5940 mm
b. 7890 mm
c. 3600 mm
d. 4500 mm

 

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

a. 4860 mm
b. 8820 mm
c. 7070 mm
d. 10820 m

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

a. 4860 mm
b. 5660 mm
c. 7070 mm
d. 10820 mm

 

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

a. 1300 kg
b. 1500 kg
c. 1700 kg
d. 2000 kg

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

a. 1400 kg
b. 1200 kg
c. 1000 kg
d. 1300 kg

 

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi