Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (pytania 226-245)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 201-225 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

a. 4,5 t
b. 4,0 t
c. 3,5 t
d. 3,0 t

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

a. 2,5 t
b. 3,5 t
c. 4,5 t
d. 3,0 t

 

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B

a. 1300 kg
b. 1400 kg
c. 1600 kg
d. 2300 kg

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

a. 1500 kg
b. 2000 kg
c. 2300 kg
d. 2500 kg

 

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalą masę ładunku pobranego od strony B

a. 1100 kg
b. 1450 kg
c. 1800 kg
d. 2300 kg

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

a. 1500 kg
b. 2000 kg
c. 2300 kg
d. 1800 kg

 

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

a. 2695 kg
b. 3185 kg
c. 3500 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

a. 2695 kg
b. 3500 kg
c. 3185 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

a. 2400 kg
b. 3600 kg
c. 3500 kg
d. 1500 kg

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

a. 3300 kg
b. 4000 kg
c. 3400 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

a. 4000 kg
b. 2700 kg
c. 3400 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

a. 3400 kg
b. 2900 kg
c. 2700 kg
d. 3600 kg

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

a. 2900 kg
b. 3600 kg
c. 3400 kg
d. 3200 kg

 

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

a. 1000 kg
b. 1200 kg
c. 1500 kg
d. 2300 kg

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

a. 1600 kg
b. 1900 kg
c. 2300 kg
d. 2500 kg

 

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

a. 400 kg
b. 600 kg
c. 1500 kg
d. 2000 kg

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

a. 400 kg
b. 600 kg
c. 1500 kg
d. 2000 kg

 

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

a. 1400 kg
b. 1255 kg
c. 1040 kg
d. 840 kg

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

a. 1400 kg
b. 1255 kg
c. 1040 kg
d. 840 kg

 

245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

a. zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
b. podwyższonej temperaturze silnika
c. zbyt niskim ciśnieniu oleju
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 201-225 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi