Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych z wysięgnikiem (pytania 201-240)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 241-276 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

a. 3% całkowitej ilości płytek
b. 6 sztuk na długości 30 ogniw
c. 1 sztuka na każdy metr łańcucha
d. 0

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c. 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

a. 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c. 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b. 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
c. 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

a. 1 cm
b. 3%
c. 3 stopnie
d. 0 stopni

207. Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min. 

a. próbę szczelności wewnętrznej
b. próbę zaworu przelewowego
c. próbę zamka hydraulicznego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

208. Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od 

a. kategorii gruntu
b. brak jednoznacznych wartości
c. głębokości wykopu
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

209. Przedstawiony rysunek oznacza 

a. wskaźnik wysokości podnoszenia
b. wskaźnik temperatury silnika
c. wskaźnik ogranicznika obciążenia
d. wskaźnik kata nachylenia

210. Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest 

a. ogranicznik obciążenia
b. kabina operatora
c. pasy opasające operatora
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

211. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje 

a. załączenie sygnalizacji dźwiękowej
b. w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku zwiększenia wysięgu
c. w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku dół
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

212. W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien 

a. opuścić kabinę schodząc po regale
b. opuścić kabinę schodząc po konstrukcji wózka
c. ewakuować się z kabiny wykorzystując zestaw ratowniczy dostępny w kabinie
d. wezwać inspektora UDT

213. W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien 

a. powiadomić UDT
b. zejść po konstrukcji regałów magazynowych zachowując szczególną ostrożność
c. opuścić kabinę przy pomocy systemu awaryjnego opuszczania
d. wezwać straż pożarną

214. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być 

a. czujnik fotela operatora
b. czujnik zajętości obu rak
c. łącznik barier wejściowych
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

215. Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być 

a. czujnik zajętości obu rak
b. czujnik zajętości fotela operatora
c. szelki zabezpieczające operatora przed upadkiem z wysokości
d. odpowiedzi a i b są prawidłowe

216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to 

a. łącznik brzuszny, ogranicznik przeciążenia
b. czujnik zajętości obu rak, kontakt zluzowania łańcucha, kontakty barier kabiny
c. łącznik STOP, kontakt rozłożenia podpór
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 4836 mm
b. 4030 mm
c. 3100 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 3100 mm
b. 4836 mm
c. 4030 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 3510 mm
b. 4212 mm
c. 2700 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 4212 mm
b. 2700 mm
c. 3520 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 2600 mm
b. 3380 mm
c. 4056 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 4056 mm
b. 2600 mm
c. 3380 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

a. 3640 mm
b. 4368 mm
c. 2800 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

a. 2800 mm
b. 3640 mm
c. 4368 mm
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m 

a. 1300 kg
b. 1500 kg
c. 1700 kg
d. 2000 kg

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m 

a. 1400 kg
b. 1200 kg
c. 1000 kg
d. 1300 kg

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m 

a. 4,5 t
b. 4,0 t
c. 3,5 t
d. 3,0 t

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

a. 2,5 t
b. 3,5 t
c. 4,5 t
d. 3,0 t

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

a. 2350 mm
b. 3300 mm
c. 1400 mm
d. 1300 mm

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego od strony B

a. 1300 kg
b. 1400 kg
c. 1500 kg
d. 2300 kg

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A 

a. 1500 kg
b. 2000 kg
c. 2300 kg
d. 2500 kg

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B 

a. 1100 kg
b. 1450 kg
c. 1800 kg
d. 2300 kg

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A 

a. 1500 kg
b. 2000 kg
c. 2300 kg
d. 1800 kg

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

a. 2695 kg
b. 3185 kg
c. 3500 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B 

a. 2695 kg
b. 3500 kg
c. 3185 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A 

a. 700 mm
b. 1200 mm
c. 4500 mm
d. 1800 mm

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm 

a. 2400 kg
b. 3600 kg
c. 3500 kg
d. 1500 kg

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm 

a. 3300 kg
b. 4000 kg
c. 3400 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm 

a. 4000 kg
b. 2700 kg
c. 3400 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B 

a. 3400 kg
b. 2900 kg
c. 2700 kg
d. 3600 kg

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 241-276 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi