Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych z wysięgnikiem (pytania 241-276)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 201-240 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A 

a. 2900 kg
b. 3600 kg
c. 3400 kg
d. 3200 kg

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek 

a. Regał 1
b. Regał 2
c. Regał 3
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek 

a. Regał 1
b. Regał 2
c. Regał 3
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek 

a. Regał 1
b. Regał 2
c. Regał 3
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

245. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B 

a. 1000 kg
b. 1200 kg
c. 1500 kg
d. 2300 kg

246. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A 

a. 1600 kg
b. 1900 kg
c. 2300 kg
d. 2500 kg

247. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A 

a. 5940 mm
b. 7890 mm
c. 3600 mm
d. 4500 mm

 

248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B 

a. 5940 mm
b. 7890 mm
c. 3600 mm
d. 4500 mm

249. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A 

a. 4860 mm
b. 8820 mm
c. 7070 mm
d. 10820 mm

250. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B 

a. 4860 mm
b. 5660 mm
c. 7070 mm
d. 10820 mm

251. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A 

a. 400 kg
b. 600 kg
c. 1500 kg
d. 2000 kg

252. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B 

a. 400 kg
b. 600 kg
c. 1500 kg
d. 2000 kg

253. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A 

a. 1400 kg
b. 1255 kg
c. 1040 kg
d. 840 kg

254. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B 

a. 1400 kg
b. 1255 kg
c. 1040 kg
d. 840 kg

255. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t 

a. 8,0 m
b. 12,5 m
c. 14,0 m
d. 16,9 m

256. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t 

a. 9,0 m
b. 12,5 m
c. 17,55 m
d. 15,0 m

257. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3t 

a. 8,0 m
b. 9,0 m
c. 10,5 m
d. 12,55

258. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t 

a. 5,20 m
b. 6,75 m
c. 8,75 m
d. 4,55 m

259. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t 

a. 3,2 m
b. 4,0 m
c. 2,6 m
d. 5,0 m

260. Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m 

a. 5,0 t
b. 4,2 t
c. 3,2 t
d. 1,4 t

261. Na podstawie diagramu, parametry wózka to 

a. maksymalny udźwig 4,0 t
b. maksymalna wysokość podnoszenia 16,9 m
c. maksymalny udźwig 3,5 t
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

262. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t 

a. 13 m
b. 14,5 m
c. 12 m
d. 16 m

263. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t 

a. 1 m
b. 3 m
c. 5 m
d. 4 m

264. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t 

a. 4,4 m
b. 6,7 m
c. 5,0 m
d. 7,1 m

265. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t 

a. 2,5 m
b. 3,6 m
c. 1,8 m
d. 3,0 m

266. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może 

a. odłożyć ładunek na poziom „3″
b. odłożyć ładunek na poziom „2″
c. odłożyć ładunek na poziom „1″
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

267. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2”

a. 1500 kg
b. 1800 kg
c. 2000 kg
d. 2200 kg

268. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi 

a. 13,5 m
b. 12,55 m
c. 11,50 m
d. 10,0 m

269. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi 

a. 12,55 m
b. 11,6 m
c. 9,6 m
d. 10,2 m

270. Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi 

a. 8,75 m
b. 6,4 m
c. 7,2 m
d. 8,05 m

271. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie 2” ?

a. 1200 kg
b. 1600 kg
c. 2000 kg
d. żadne z powyższych ze względu na przeszkodę

272. Na podstawie diagramu parametry wózka to 

a. maksymalny wysięg 13,08 m
b. maksymalna wysokość podnoszenia 17,55 m
c. maksymalny udźwig 4,0 t
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

273. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t 

a. 2,0 m
b. 2,9 m
c. 3,7 m
d. 4,5 m

274. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t 

a. 5,0 m
b. 8,4 m
c. 6,3 m
d. 7,2 m

275. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t 

a. 6,4 m
b. 4,8 t
c. 5,2 m
d. 8,05 m

276. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o 

a. zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego
b. podwyższonej temperaturze silnika
c. zbyt niskim ciśnieniu oleju
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-200Pytania 201-240 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi