Test egzaminacyjny UDT dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (pytania 181-210)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny zakres obrotu 280°
b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13, 5 m
c. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 10 m
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

a. 360 kg
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

a. 360 kg
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

a. 360 kg
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

a. 360 kg
b. 280 kg
c. 200 kg
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg

a. 9 m
b. 10 m
c. 11 m
d. 12 m

Wykres do zadań: 179-186

187. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
b. maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg – 11 m
c. maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m – 100 kg
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg – 13 m
b. praca podestu bez podpór
c. maksymalna wysokość robocza 27 m
d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4

189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny udźwig podestu 230 kg
b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
c. maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 20 m
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

a. 230 kg
b. 200 kg
c. 100 kg
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b. 230 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b. 230 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

a. 100 kg
b. 200 kg
c. 230 kg
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

a. 4.7 m
b. 6,7 m
c. 8,7 m
d. 10,7 m

195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

a. 4 m
b. 6 m
c. 8 m
d. 10 m

196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

a. 6 m
b. 7 m
c. 9 m
d. 13 m

197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

a. 6 m
b. 8 m
c. 10 m
d. 12 m

198. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
b. maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg – 8,2 m
c. maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m – 80 kg
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg – 11,8 m
b. maksymalny udźwig podestu 80 kg
c. praca na podporach
d. maksymalna wysokość robocza 19,2 m

200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny udźwig podestu 215 kg
b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 11,8 m
c. maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 21,2 m
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

a. 215 kg
b. 115 kg
c. 80 kg
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b. 215 kg
c. 115 kg
d. 80 kg

203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b. 215 kg
c. 115 kg
d. 80 kg

204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

a. 215 kg
b. 115 kg
c. 80 kg
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 22 m

a. 7 m
b. 6 m
c. 8 m
d. 10 m

206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

a. 10 ,2m
b. 11,2 m
c. 9,2 m
d. 8,2 m

207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

a. 6 m
b. 9,4 m
c. 10,7 m
d. 13 m

208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

a. 8,6 m
b. 11,8 m
c. 10,2 m
d. 12,4 m

209. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
b. maksymalna wysokość robocza 19,8 m
c. maksymalny wysięg 10 m
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

a. 360 kg
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi