Test egzaminacyjny UDT dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (pytania 211-239)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 181-210 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

a. 300 kg
b. 280 kg
c. 200 kg
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg

a. 9,5 m
b. 8,5 m
c. 7,5 m
d. 10 m

 

213. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
b. maksymalna wysokość robocza 14,5 m
c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 6 m
b. maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
c. maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 6 m
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg

a. 5 m
b. 6 m
c. 7 m
d. 8 m

218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

a. 5,5 m
b. 6,6 m
c. 7,7 m
d. 8,8 m

219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

a. 5 m
b. 6 m
c. 7 m
d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

220. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
b. maksymalna wysokość robocza 25,5 m
c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
b. maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 12 m
c. praca na podporach
d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość robocza 26 m
b. dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
c. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 9 m
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
b. dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
c. maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b. 280 kg
c. 200 kg
d. 80 kg

226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

a. 3
b. 2
c. 1
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

a. 3
b. 2
c. 1
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg

a. 9 m
b. 10 m
c. 11 m
d. 12 m

229. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
b. maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny zakres obrotu 280°
b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu – 13,0 m
c. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – z lewej strony pojazdu – 12 m
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b. 200 kg
c. 120 kg
d. 80 kg

232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b. 200 kg
c. 120 kg
d. 80 kg

233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

a. 8 m z lewej strony pojazdu
b. 13 m z prawej strony pojazdu
c. 16 m z tyłu pojazdu
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

a. 13 m z lewej strony pojazdu
b. 13 m z prawej strony pojazdu
c. 13 m z tyłu pojazdu
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

a. 8 m z lewej strony pojazdu
b. 10 m z prawej strony pojazdu
c. 13 m z tyłu pojazdu
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

236. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
b. maksymalna wysokość robocza 12,0 m
c. maksymalny wysięg boczny 7 m
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
b. praca wyłącznie na podporach
c. praca w pełnym zakresie obrotu
d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

a. wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
b. wysokość robocza 10m, wysięg 4m
c. wysokość robocza 12m, wysięg 5m
d. wysokość robocza 6m, wysięg 6m

 

239. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
b. maksymalna wysokość robocza 10,5 m
c. maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 181-210 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi